Inlägg och kommentarer

1

Senaste nytt från styrelsen! Uppdat. 2017-02-07

Den 1 februari hade styrelsen det första mötet för i år. Protokoll finns på medlemssidan, men en punkt som diskuterades var verksamheten för kommande år och förslag finns om en fortsättningskurs i vår och sommar. Finns intresse? Frågan kommer att diskuteras på mötet i mars. Lite nytt material har också köpts in till slungrummet, bl.a. en refraktormeter och några nya silar och gafflar. Mer utförlig information från mötet finns i protokollet!