Gå till innehåll

Biodling

Vi kan tacka våra bin för maten! Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Bin ger alltså inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår överlevnad. För att fylla en honungsburk krävs 5 miljoner blomsterbesök! Här nedan hittar du en del information om vad man ska tänka på när man har en biodling.

Avläggare
Det finns olika sätt att göra avläggare och här kan du läsa om det. Avläggare Du är också välkommen att kontakta styrelsen, eller någon annan biodlare i din närhet om du har frågor.

Bitillsynen
Bitillsynsman i föreningen är Göran Lööv och Martin Hägglund. Kontakta någon av dom om du upptäcker misstänkt sjukdom hos dina bin. Här kan du läsa mer om vad bitillsyn innebär , samt hur man anmäler sitt innehav av bikupor till Länsstyrelsen.

Bihusesyn
Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn. Den innehåller den lagstiftning som är mest aktuell för svenska biodlare. Bihusesynen innebär att biodlaren utför en egenkontroll av att han/hon följer de lagar och förordningar som berör biodlingen. Läs mer på SBR's hemsida, och i bifogade dokument Bihusesyn.

Dragväxter - odla för bin
Jordbruksverket har tagit fram ett dokument som tar upp ämnet "Odla för bin"

Exempel på bra växter för bin - en 10-i-topp lista av Marie Olsson

Från Hanna Rosengren http://www.hannahrosengren.com/
Från Hanna Rosengren http://www.hannahrosengren.com/
  • Sälg
  • Snöbär
  • Bolltistel
  • Vårlökar: krokus, snödroppe, pärlhyacinter
  • Perenn solros
  • Bärbuskar, fruktträd, måbär
  • Ett fågelbad där dina kan hämta vatten
  • Astillbe
  • Dahlior
  • En trädgårdskompost där bina kan hämta vatten med ett annat näringsinnehåll.

Läs mer på "Biväxter - Allt om biodling".

Drivfodra
Man kan drivfodra ett samhälle för att få drottningen att lägga mer ägg. Blanda en sockerlösning på 1 kg socker och 1 liter vatten. Samhället tror då att det är bra drag.

Drottningodling
Kontakta någon i styrelsen om du vill köpa en ny drottning. Du kan läsa mer om drottningodling på den här länken Drottningodling

Honungshantering
För kunna beställa SBR's etiketter ska man ha gjort en Bihusesyn, samt ha ett godkänt protokoll från honungsbedömningen. Martin Häggblad och Britta Löfberg kan svara på frågor om honungsbedömning.

Länk till dokument som beskriver ympning: Honungshantering ymp

Propolis, pollen och vax
..........

Svärmning
När det är väldigt växlande väder på försommaren är det svärmvarning. För att lyckas fånga in en svärm och behålla den i lådan, gäller det att få ner drottningen i lådan och stänga så att hon inte kan komma ut igen. Alla bin kommer att förena sig med henne. Om inte drottningen finns i lådan kryper bina ut och sätter sig på ett nytt ställe och då är det bara att börja om. Ett sätt att fånga in en bisvärm som sitter utan direkt klotbildning, kanske utspridd i ett träd, men det finns en liten klump som hänger ner, kan vara att ta en kupbotten, sedan ett spärrgaller, sedan en 10-ramarslåda med 5 ramar och en ram med yngel från en annan bikupa. Skaka ner den lilla klumpen med bin och lägg på locket och låt bikupan stå kvar på svärmplatsen. Borsta bort bina från trädstammen. Kontrollera efter några timmar om alla bin krupit in i kupan. Fyll i så fall på till 10 ramar dagen efter och ta bort spärrgallret efter två dagar.

Varroabekämpning
Det finns både myrsyra och oxalsyra att köpa genom föreningen. Kontakta Göran Lööv.

Vinterfodring
Blandningstabell för vinterfodring med ättika hittar du här; tabell

Det finns mycket mer att läsa om bin på SBR's hemsida!