Gå till innehåll

Föreningsbikupor (Kurs)

Uppstarten för 2019 planeras att bli någon gång i mitten på april då det blir genomgång av föreningens kupor vid Gammelgården i Skärplinge. Alla som vill diskutera och lära sig mer om biodling är välkomna!

Under våren planerar föreningen att drottningodling enligt avläggarmodell kommer att göras. Om du vill köpa en avläggare, kontakta någon i styrelsen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kursupplägget 2017 var en uppföljningskurs, och vi inriktade oss på praktiska övningar och aktuella frågor från medlemmarna. Naturligtvis följde vi bi-året med dessa olika uppgifter. Det blev 5 träffar, med början i mitten på maj och kostnaden var 300:-/familj. Om du vill köpa en avläggare ska du höra av dig till någon i styrelsen så att vi kan planera för detta. Den teoretiska delen baserar sig på tidigare kursmaterial och vi förutsätter att du läser detta själv hemma. Tidigare kursmaterial består av "Min biodling - arbetsbok för deltagare" samt "Boken om biodling" eller "Bin till nytta och nöje". Föreningen rekommenderar "Boken om biodling".

Kursplan

Vad ska man titta efter en varm dag tidigt på våren, att göra en avläggare samt varroabekämpning vid >+15 .
Klicka här  för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll.

Att göra en dragbiavläggare , olika problemlösningar på hur man kan komma till rätta med ilskna bin som är svåra att hantera.  Klicka här för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll.

Viseceller i avläggaren som gjordes den 21 maj.

Uppföljning av de avläggare som gjordes, äggläggning? behövs förstärkning? märka drottningar. Klicka här  för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll. Samt Rapport från Bikurs 3

Slungning, honungshantering, ympning, bihusesyn. Klicka här  för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll med kommentarer på det som diskuterades.  Tabell för vinterfodring hittar du här.

Honungsbedömning och summering av biåret. Klicka här  för att läsa minnesanteckningar från mötet.

Kursmaterialet och andra intressanta böcker om biodling som finns att köpa hittar du på SBR´s (Sveriges Biodlares Riksförbund) hemsida. Klicka här

Vad betyder egentligen alla termer som används inom biodlingen? Här är en början till ordlista inom biodling, som tagits fram av Lars-Martin Liljenvall. Den kommer att uppdateras kontinuerligt. Om du saknar ord som borde vara med här skicka ett mail till sbr@biodlarna.se. Hämta ordlistan för biodlare  här .