Kurs – Föreningsbikupor

För 2018 kommer föreningen inte att erbjuda någon kurs, däremot kommer medlemmar att bli inbjudna att delta vid skötseltillfällen och drottningodling enligt avläggarmodell, till Gammelgården i Skärplinge där föreningen har två bisamhällen.

Mer information kommer framåt våren!        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vill du lämna dina synpunkter på kursen som hölls 2017 kan du meddela info@cnorrabin.se  så skickar vi dig en kursutvärderingsblankett!

Kursupplägget i år (2017) kan ses som en uppföljningskurs, och vi inriktar oss på praktiska övningar och aktuella frågor från medlemmarna. Naturligtvis följer vi bi-året med dessa olika uppgifter. Det blir 5 träffar, med början i mitten på maj och kostnaden är 300:-/familj. Om du vill köpa en avläggare ska du höra av dig till någon i styrelsen så att vi kan planera för detta. Den teoretiska delen baserar sig på tidigare kursmaterial och vi förutsätter att du läser detta själv hemma. Tidigare kursmaterial består av "Min biodling - arbetsbok för deltagare" samt "Boken om biodling" eller "Bin till nytta och nöje". Föreningen rekommenderar "Boken om biodling".

Kursplan (datum är preliminära och kan komma att ändras beroende på väder och vind)

21 maj kl. 14:00. Samling vid reningsverket i Vavd.
Innehåll: vad ska man titta efter en varm dag tidigt på våren, att göra en avläggare samt varroabekämpning vid >+15 .
Klicka här  för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll.

10 juni kl.14:00. Samling vid reningsverket i Vavd.
Innehåll: att göra en dragbiavläggare , olika problemlösningar på hur man kan komma till rätta med ilskna bin som är svåra att hantera.  Klicka här för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll.

Viseceller i avläggaren som gjordes den 21 maj.

9 juli kl. 14:00  Samling vid reningsverket i Vavd.
Innehåll: uppföljning av de avläggare som gjordes, äggläggning? behövs förstärkning? märka drottningar. Klicka här  för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll. Samt Rapport från Bikurs 3

30 juli kl. 14:00  Vi träffas i slungrummet i Barknåre
Innehåll: Slungning, honungshantering, ympning, bihusesyn. Klicka här  för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll med kommentarer på det som diskuterades.  Tabell för vinterfodring hittar du här.

30 september kl. 14:00 Vi träffas i klubbrummet i Vavd.
Innehåll: honungsbedömning och summering av biåret. Klicka här  för att läsa minnesanteckningar från mötet.

Kursmaterialet och andra intressanta böcker om biodling som finns att köpa hittar du på SBR´s (Sveriges Biodlares Riksförbund) hemsida. Klicka här

Vad betyder egentligen alla termer som används inom biodlingen? Här är en början till ordlista inom biodling, som tagits fram av Lars-Martin Liljenvall. Den kommer att uppdateras kontinuerligt. Om du saknar ord som borde vara med här skicka ett mail till sbr@biodlarna.se. Hämta ordlistan för biodlare  här .