Kurs – Föreningsbikupor

För 2018 kommer föreningen inte att erbjuda någon kurs, däremot kommer medlemmar att bli inbjudna att delta vid skötseltillfällen och drottningodling enligt avläggarmodell, till Gammelgården i Skärplinge där föreningen har två bisamhällen.

Första tillfället att träffas blir lördagen den 26 maj kl. 12:00. Vi kommer att göra en avläggare och diskutera aktuella bi-frågor. Ta med eget fika. Välkommen!        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kursupplägget 2017 var en uppföljningskurs, och vi inriktade oss på praktiska övningar och aktuella frågor från medlemmarna. Naturligtvis följde vi bi-året med dessa olika uppgifter. Det blev 5 träffar, med början i mitten på maj och kostnaden var 300:-/familj. Om du vill köpa en avläggare ska du höra av dig till någon i styrelsen så att vi kan planera för detta. Den teoretiska delen baserar sig på tidigare kursmaterial och vi förutsätter att du läser detta själv hemma. Tidigare kursmaterial består av "Min biodling - arbetsbok för deltagare" samt "Boken om biodling" eller "Bin till nytta och nöje". Föreningen rekommenderar "Boken om biodling".

Kursplan

Vad ska man titta efter en varm dag tidigt på våren, att göra en avläggare samt varroabekämpning vid >+15 .
Klicka här  för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll.

Att göra en dragbiavläggare , olika problemlösningar på hur man kan komma till rätta med ilskna bin som är svåra att hantera.  Klicka här för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll.

Viseceller i avläggaren som gjordes den 21 maj.

Uppföljning av de avläggare som gjordes, äggläggning? behövs förstärkning? märka drottningar. Klicka här  för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll. Samt Rapport från Bikurs 3

Slungning, honungshantering, ympning, bihusesyn. Klicka här  för dokument som visar mer detaljerat kursinnehåll med kommentarer på det som diskuterades.  Tabell för vinterfodring hittar du här.

Honungsbedömning och summering av biåret. Klicka här  för att läsa minnesanteckningar från mötet.

Kursmaterialet och andra intressanta böcker om biodling som finns att köpa hittar du på SBR´s (Sveriges Biodlares Riksförbund) hemsida. Klicka här

Vad betyder egentligen alla termer som används inom biodlingen? Här är en början till ordlista inom biodling, som tagits fram av Lars-Martin Liljenvall. Den kommer att uppdateras kontinuerligt. Om du saknar ord som borde vara med här skicka ett mail till sbr@biodlarna.se. Hämta ordlistan för biodlare  här .